Nieuws

21 april: algemene ledenvergadering


Op 21 april vindt de algemene ledenvergadering van Ondernemersvereniging Zuidwolde plaats. Dit is de agenda:

Datum:       woensdag 21 april 2021
Tijd:            20.00 - ca. 22.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats:        online via videobellen met Teams
Adres:        Hoofdstraat 97, Zuidwolde


1.    Opening door voorzitter Koen Termeulen
2.    Welkom en mededelingen
3.    Vaststellen notulen ALV 3 april 2019 (in 2020 heeft er vanwege de coronacrisis geen ledenvergadering plaatsgevonden)
4.    Ingekomen stukken
5.    Terugblik op het afgelopen jaar
6.    Bestuurswisselingen
7.    Toelichting contributiewijziging
8.    OriĆ«ntatie BIZ
9.    Parkeerbeleid Hoofdstraat
10.   Mededelingen sector Detail
11.   Mededelingen sector Ambacht/Industrie/Dienstverlening
12.   Mededelingen sector Horeca/Recreatie
13.   Jaarrekening 2019/2020 en begroting 2021 incl. contributievaststelling
14.   Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
15.   Rondvraag
16.   Afsluiting

Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar bij te praten.