10 april Algemene ledenvergadering

Op woensdag 10 april houden we onze algemene ledenvergadering. Alle leden van Ondernemersvereniging Zuidwolde zijn van harte welkom.

Datum:                 woensdag 10 april 2024

Tijd:                       07.00 – ca. 08.30 uur

Plaats:                   Zuudwoldiger Huuskamer

Adres:                   Hoofdstraat 67, Zuidwolde

De agenda is als volgt:

1.       Opening door voorzitter Ard Hartman

2.       Welkom en mededelingen

3.       Vaststellen notulen ALV 19 april 2023

4.       Terugblik op het afgelopen jaar en plannen voor 2024

5.       Vaststellen jaarrekening 2023

6.       Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

7.       Toelichting Open Bedrijvendag Zuidwolde 2024

8.       Rondvraag

9.       Afsluiting

Heb je andere onderwerpen die je in wilt brengen? Laat het ons bij voorkeur vooraf weten (secretaris Karin Boer: e-mail info@ovzuidwolde.nl, 06-42585955).

NB. Om de Zuudwoldiger Huuskamer aan te kunnen geven voor hoeveel personen ze het ontbijt klaar moeten maken, graag aanmelden via de Ondernemersapp De Wolden.