Nieuws

1 april: ledenvergadering GAAT NIET DOOR


De ledenvergadering gaat door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet door.
T.z.t. zullen we een nieuwe datum plannen.

----------------------------------------------------------------------------------------

Op 1 april vindt de algemene ledenvergadering van Ondernemersvereniging Zuidwolde plaats. Dit is de agenda:

Datum:       woensdag 1 april 2020
Tijd:            20.00 - ca. 22.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats:        Café-Zalencentrum Den Kaat
Adres:        Hoofdstraat 97, Zuidwolde


1.    Opening door voorzitter Koen Termeulen
2.    Welkom en mededelingen
3.    Vaststellen notulen ALV 3 april 2019
4.    Ingekomen stukken
5.    Terugblik op het afgelopen jaar
6.    Bestuurswisselingen
7.    Toelichting contributiewijziging
8.    Oriëntatie BIZ
9.    Parkeerbeleid Hoofdstraat
10.   Mededelingen sector Detail
11.   Mededelingen sector Ambacht/Industrie/Dienstverlening
12.   Mededelingen sector Horeca/Recreatie
13.   Jaarrekening 2019 en begroting 2020 incl. contributievaststelling
14.   Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
15.   Rondvraag
16.   Afsluiting

Aansluitend is er een toelichting door de werkgroep Dementievriendelijk De Wolden.

Na de vergadering is er gelegenheid om tot ongeveer 23.00 uur na te praten.