Nieuws

Ledenvergadering akkoord met organisatiewijziging


Op 3 april vond in Hotel-Restaurant Ter Linde de Algemene Ledenvergadering van Ondernemersvereniging Zuidwolde plaats.

Naast een terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en een bespreking van de financiële jaarresultaten, werd er gestemd over de wijziging van de statuten. Dat was nodig vanwege de voorgestelde organisatieverandering waarbij er met één gezamenlijk bestuur wordt gewerkt. Alle 25 aanwezigen stemden voor de wijzigingen.
Bekijk hier het volledige verslag van de vergadering.

Na het officiële gedeelte vertelde voorzitter van stichting CH De Wolden, Christiaan Hendriksen, over de ontwikkeling van het paardenevenement en het a.s. EK voor jonge ruiters waar ook ondernemers uit Zuidwolde hun voordeel mee kunnen doen.

ALV 3 april 2019 - nr 1 bewjpg
  
ALV 3 april 2019 - nr 3 bewjpg