Nieuws

3 april: algemene ledenvergadering


Op woensdag 3 april vindt de algemene ledenvergadering van onze vereniging plaats. De agenda is als volgt:

Datum:      woensdag 3 april 2019
Tijd:           20.00 - ca. 22.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats:       Hotel Restaurant Ter Linde
Adres:       Ommerweg 68, Zuidwolde


1.    Opening door voorzitter Koen Termeulen
2.    Welkom en mededelingen
3.    Vaststellen notulen ALV 25 april 2018
4.    Ingekomen stukken
5.    Terugblik op het afgelopen jaar
6.    Mededelingen sectie Detail
7.    Mededelingen sectie Ambacht/Industrie/Dienstverlening
8.    Mededelingen sectie Horeca/Toerisme
9.    Jaarrekening 2018 en begroting 2019 incl. contributievaststelling
10.  Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
11.  Toelichting organisatiewijziging
12.  Besluit tot wijziging van de statuten (*)
13.  Rondvraag
14.  Afsluiting

(*) De concept gewijzigde statuten worden ter vergadering uitgedeeld, maar zijn ook vooraf in te zien. Neem daarvoor contact op met secretaris Frans Leerdam, tel. 06-34943894 of info@ovzuidwolde.nl.


Na het officiƫle gedeelte vertelt Christiaan Hendriksen, voorzitter van het bestuur stichting CH De Wolden over de historie en plannen van dit groeiende evenement. Ook de samenwerking met ondernemers en mogelijke kansen, o.a. gezien het EK Young Riders 2019, komen aan de orde.

Na de vergadering is er gelegenheid om tot circa 23.00 uur na te praten.