Nieuws

25 april: Algemene Ledenvergadering


Op woensdag 25 april vindt de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats. De agenda is als volgt:

Datum:  woensdag 25 april 2018
Tijd:   20.00 - ca. 22.30 uur; zaal open vanaf 19.30 uur
Plaats:  Cafe-Restaurant De Zuiderhof
Adres:  Meppelerweg 47, Zuidwolde


1. Opening door voorzitter Koen Termeulen
2. Welkom en mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 19 april 2017
4. Ingekomen stukken
5. Terugblik op het afgelopen jaar
6. Mededelingen sectie Detail
7. Mededelingen sectie Ambacht/Industrie/Dienstverlening
8. Mededelingen sectie Horeca/Toerisme
9. Jaarrekening 2017 en begroting 2018 incl. contributievaststelling
10. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie
11. Bestuurswisselingen
12. Toelichting plannen 2018 (o.a. OVZ organisatie 2.0)
13. Rondvraag
14. Afsluiting

Pauze om ongeveer 21.00 uur.

Na de pauze houdt coach/trainer Joyce Moons een presentatie over het Powerbrein. Hoe haal je meer uit jezelf en je bedrijf halen door je brein slimmer in te zetten?

Na de vergadering is er gelegenheid om tot circa 23.00 uur na te praten.


Graag opgeven door een mail te sturen naar info@ovzuidwolde.nl.


Powerbrein - presentatie Joyce Moonspng