13 april Algemene Ledenvergadering

Ledenvergadering op 13 april

Op 13 april vindt de algemene ledenvergadering van Ondernemersvereniging Zuidwolde plaats. Dit is de agenda:
Datum:       woensdag 13 april 2022
Tijd:            20.00 – ca. 22.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Plaats:        zalencentrum Den Kaat
Adres:        Hoofdstraat 97, Zuidwolde

1.   Opening door voorzitter Koen Termeulen
2.   Welkom en mededelingen
3.   Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 21 april 2021

4.   Ingekomen stukken
5.   Terugblik op het afgelopen jaar
6.  Jaarrekening 2021 en begroting 2022
7.  Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

8. Bestuurswisselingen:
Aftredend zijn: Koen Termeulen, Hans Visser, Henk Dekker, Jan Dekker, Evelien Westerbeek, Jacqueline van den Bosch
Nieuwe bestuursleden zijn: Ard Hartman (interim-voorzitter), Bjorn van der Laan, Anja Benjamins, Marlous Bosscher, Erik Bruins
9.  Rondvraag
10. Afsluiting

Na de vergadering vertelt Vincent Wiegers van Inbound Marketing Drenthe en lid van Bruisend ZP over zijn ervaringen met de Ondernemersapp De Wolden, met veel praktische tips.

Aansluitend is er gelegenheid om met elkaar bij te praten.