Nieuws

Ledenvergadering 25 april: het verslag


Op woensdag 25 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats.

Naast een bespreking van de jaarresultaten, legde voorzitter Koen Terneulen een organisatiewijziging voor waarbij de vereniging 1 bestuur krijgt met vertegenwoordiging van alle secties. Lees er meer over in het verslag van de vergadering.

Na afloop van het officiele gedeelte hield coach Joyce Moons een interessante presentatie over ons (ondernemers)gedrag, waarom je doet wat je doet, hoe we keuzes maken en hoe we denken veel tegelijk te kunnen doen.